info@afsaan.com +۹۸ (۲۱) ۲۲۲۶ ۲۲۰۱

رویکرد ما

بر خلاف خیلی از شرکتهای مشاوره مدیریت، ما عمده کارها را در دفتر خودمان انجام نداده و در نتیجه اینطور نیست که فقط برای جمع آوری اطلاعات و تحویل نتایج به شما مراجعه کنیم. در واقع ما عمده زمان پروژه را در دفتر شما و با تیمهای شما صرف می کنیم تا مطمین شویم پروژه با حداکثر کارایی و اثربخشی انجام می شود. به همین خاطر تیم شما رفته رفته توانمند شده و قادر خواهد بود تا کارها را مستقلا به سرانجام برساند.

همچنین هدف ما تدوین و تحویل انبوهی مستندات که هیچ وقت خوانده نمی شوند نیست! ما خدماتمان را طوری ارایه می کنیم که اجرایی و قابل پیاده سازی باشند و به همین علت حداقل مستندات لازم برای پیاده سازی را تدوین کرده و تحویل می دهیم. اگر آماده شروع هستید با ما تماس بگیرید.

AFSAAN - How - Types of Engagement

روشهای همکاری

ما به ۳ روش می توانیم با شما همکاری داشته باشیم:
1. بر اساس درخواست: در این روش شما هر زمان نیاز به جلسه مشاوره با ما داشتید با ما تماس می گیرید و بر اساس تعداد ساعت جلسات حق الزحمه پرداخت می فرمایید
2. تعداد ساعت ثابت: قراردادی عقد می شود و طبق آن شما تعداد ساعات ثابتی از زمان ما را در هفته یا ماه رزرو می کنید تا صرف شما شود و بر اساس تعداد ساعات انجام کار حق الزحمه پرداخت می نمایید
3. پروژه ای: در این حالت قراردادی برای انجام یک پروژه بسته می شود و شما مبلغی را بر اساس زمان صرف شده یا برهه های پروژه و یا نتایج تحویل شده پرداخت می نمایید

AFSAAN - How - Start

شروع همکاری

فرایند شروع همکاری به شرح زیر می باشد:
1. برگزاری جلسه اولیه جهت آشنایی و درک نیازها و مسایل شما
2. ما بر اساس نتیجه جلسه برای شما یک پروپوزال با جزییات خدمات/زمان/مبلغ ارسال می کنیم
3. در خصوص پروپوزال بحث و تبادل نظر کرده و به توافق می رسیم
4. پس از انجام توافقات به عقد قرارداد می پردازیم
5. در نهایت پس از عقد قرارداد، پروژه را بر اساس بندهای قرارداد آغاز می کنیم