info@afsaan.com +۹۸ (۲۱) ۲۲۲۶ ۲۲۰۱

شرکای تجاری

ما بسیار مشتاقیم تا شبکه داخلی و بین المللی شرکای خود را گسترش دهیم و به دنبال شرکایی هستیم که خدمات ما را تکمیل کنند. چنانچه مایل به همکاری می باشید دگمه زیر را کلیک کنید.

درخواست همکاری

متخصصین و مشاورین

ما علاقه مند به همکاری با متخصصین و مشاورین مختلفی هستیم که در زمینه کاری خود از بهترینها هستند. برای ارسال درخواست همکاری پاره وقت، تمام وقت و یا پروژه ای دگمه زیر را کلیک کنید.

درخواست همکاری

کارآموزان

چنانچه مایل به شرکت در دوره های کارآموزی هستید دگمه زیر را کلیک کرده و پس از تکمیل فرم درخواست خود را ثبت نمایید. این فرصتی عالی برای یادگیری، رشد و مشارکت شماست.

درخواست همکاری