info@afsaan.com +۹۸ (۲۱) ۲۲۲۶ ۲۲۰۱
AFSAAN - Solutions - Reform

راهکارهای عمومی

فارغ از اینکه نیاز به راه اندازی، بهبود یا تحول کسب و کار داشته باشید، ما با خدماتمان شما را در موارد زیر یاری خواهیم کرد:

 1. مدل کسب و کار
 2. برنامه (طرح) کسب و کار
 3. ساختار سازمانی
 4. استراتژی
 5. عملیات
 6. فرایندهای کسب و کار
 7. انتخاب نرم افزارها و سیستمها
 8. داده ها، شاخصها و KPI، OKR، SLA
 9. نقشه راه و برنامه پروژه
 10. پیاده سازی و مدیریت تغییر

فرم (طراحی)

قصد راه اندازی یک کسب و کار جدید را دارید؟
ما به شما کمک می کنیم تا کسب و کار جدیدتان را طراحی و راه اندازی کنید.

مهم نیست به دنبال راه اندازی یک استارتاپ هستید یا یک کسب و کار با جزییات مشخص. در هر دو صورت ما به شما کمک می کنیم تا آن را از صفر طراحی کرده و در کنارتان می مانیم تا آن را بسازید و راه اندازی نمایید.

 ما به کارآفرینان کمک می کنیم تا رویکردی سیستماتیک در پیش گیرند تا بتوانند ریسک، زمان و هزینه خود را کاهش دهند. ابتدا یک ایده تبدیل به یک مدل کسب و کار شده و سپس بر اساس درخواست مشتری و ماهیت پروژه، تعدادی از راهکارهای عمومی ما به کار گرفته خواهند شد.

برخی از کارآفرینان ترجیح می دهند به صورت استارتاپی و با استفاده از روشهایی مانند استارتاپ ناب جلو  روند اما برخی دیگر می خواهند ابتدا زمانی را صرف طراحی کسب و کار و تمام جزییاتش کرده و سپس جلو  روند. فارغ از اینکه با کدامیک از رویکردهای مذکور راحت هستید ما به شما کمک می کنیم تا با موفقیت به مرحله پیاده سازی برسید.

AFSAAN - Solutions - Transform

ریفرم (بهبود)

باید کسب و کارتان را بهبود دهید؟
ما به شما کمک می کنیم کسب و کارتان را بهبود داده، مدیریت کرده و رشد دهید.

بهبود تخصص اصلی ماست. زمانی که با مشکلات و چالشها روبرو هستید ما ابتدا به انجام عارضه یابی، تحلیل شکاف و بررسی آمادگی خواهیم پرداخت و سپس در صورت امکان از یک یا تعدادی از راهکارهای زیر استفاده خواهیم کرد:

 1. معماری، طراحی و مدلسازی فرایندها با استقاده از استاندارد BPMN
 2. بهبود فرایندهای کسب و کار (BPI) با استفاده از متد IBM Lean Six Sigma
 3. مدیریت و اتوماسیون فرایندهای کسب و کار (BPM & BPMS)
 4. مرکز تعالی فرایندهای کسب و کار (BPM CoE)
 5. بهبود کیفیت، بهره وری و رضایت مشتری
 6. تحلیل کسب و کار و حل مساله
 7. مدیریت دانش
 8. تعالی سازمانی
 9. سیستمهای مدیریتی
 10. فرهنگ ناب و بهبود مستمر

ترنسفرم (تحول)

نیاز دارید کسب و کارتان را متحول کنید؟
ما به شما کمک می کنیم کسب و کارتان را طراحی مجدد کرده، متحول ساخته و مقیاسپذیر کنید.

تحول سازمانی خیلی کم اتفاق می افتد اما برخی اوقات برای رشد و یا حتا بقا سازمانها ناگزیرند تا متحول شوند. دقت کنید منظور از تحول تغییرات یا بهبودهای موردی نیست. اینجا صحبت از تحول اساسی و بازطراحی کل سازمان می باشد و به همین خاطر این تحول بسیار پیچیده بوده، زمان و منابع زیادی را مصرف کرده و موفقیت آن بسته به مهارتهای نرمی مانند رهبری دارد.

درست مانند بهبود، ما ابتدا به انجام عارضه یابی، تحلیل شکاف و بررسی آمادگی خواهیم پرداخت. اما پس از آن نه تنها از تمامی راهکارهایی که در بالا ذکر کرده ایم استفاده کرده بلکه نیاز خواهد بود تا از راهکارهایی که خومان ارایه نمی کنیم نیز استفاده شود تا این تحول موفقیت آمیز باشد. لازم به تاکید است که ما در تمامی این مسیر طولانی کنارتان خواهیم بود.