info@afsaan.com +۹۸ (۲۱) ۲۲۲۶ ۲۲۰۱

پروژه ها

برخی از پروژه های اخیر ما شامل طراحی صفر تا صد یک کسب و کار اینترنتی، پیاده سازی راهکار مدیریت فرایندهای کسب و کار برای یک شرکت فناوری محور و برنامه ریزی ادغام دو شرکت فناورانه می باشد.

بیشتر بخوانید

راهکارها

ما خدماتمان را در ۳ حوزه مشخص ارایه می کنیم. فرم در خصوص طراحی و راه اندازی کسب و کارها، ریفرم در خصوص بهبود و مدیریت و نهایتا ترنسفرم در خصوص تحول و رشد سازمانهاست.

بیشتر بخوانید

خدمات

ما ۳ نوع خدمت به مشتریانمان ارایه می کنیم. ۱- خدمات مشاوره مدیریت است که زمینه کاری اصلی ماست. ۲-  آموزش و ۳- خدمات مربی گری و منتورینگ برای اشخاص، تیمها، استارتاپها و شرکتها

بیشتر بخوانید