info@afsaan.com +۹۸ (۲۱) ۲۲۲۶ ۲۲۰۱

چرا افسان تاسیس شد

بسیاری از سازمانهای ایرانی – بنا به علل مختلف – عملکرد ضعیف و بهره وری پایینی داشته و تعداد زیادی از آنها نیاز به خدمات مشاوره مدیریت دارند. اما با این حال به علت تحریمها، مهاجرت مغزها و عدم تعامل مناسب ایران با کشورهای پیشرفته، شکاف بزرگی در زمینه دانش، تجربه و تخصص ایجاد شده است. در این میان شرکتهای دانش بنیان و فناوری محور که تعداد آنها به شدت در حال رشد است نیز نیاز مبرمی به مشاوره و آموزش دارند.  

اما از طرفی خیلی از شرکتهای مشاوره داخلی هنوز با دانش، ابزار و متدهای قدیمی کار کرده و تجربه آنها صرفا در صنایع سنتی مانند تولید و پخش بوده و از این رو با ذات شرکتهای دانش بنیان و فناوری محور آشنا نیستند.

از طرف دیگر، شرکتهای مشاوره خارجی (که تعدادشان در ایران کم است، بسیار گرانند و عمدتا تمرکز بر سازمانهای خیلی بزرگ و یا دولتی دارند) با فرهنگ و روش خاص کاری در ایران آشنا نبوده، نیاز شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی را به خوبی درک نکرده، مشکل زبان خارجی داشته و در نتیجه اغلب نمی توانند برای این شرکتها مفید باشند.

در نتیجه راه حل ایده آلی برای این شرکتها و جود نداشته و این دقیقا علت تاسیس افسان است. ما باور داریم که می توانیم این خلا را با دانش و تخصص سطح جهانی، سابقه و تجربه کاری در ایران و آشنایی عمیق با شرکتهای دانش بنیان و فناوری محور ایرانی پر کنیم. اگر آماده شروع هستید با ما تماس بگیرید.

AFSAAN 3x3 framework has 9 pillars trust empowerment success performance professionalism expertise hands-on advice coaching support practical solutions

مزیت رقابتی

با اینکه ممکن است شرکتهای مشاوره دیگر یک یا چند مورد از موارد زیر را داشته باشند اما مزیت رقابتی ما داشتن ترکیبی از تمامی موارد زیر است:

1. دانش، تجربه و توانایی در سطح جهانی

2. اعتبار، دانش عملی و سابقه داخلی

3. عملکرد اجرایی عالی، منتهی به راهکارهای قابل پیاده سازی

4. فهم عمیق کسب و کارهای دانش بنیان و فناوری محور

5. تیمی جوان، مدرن و پیشرو

6. چارچوب 3×3 افسان

AFSAAN - Why - Values

ارزشها

1. تبعیت از چارچوب 3×3 افسان

2. لذت از کار و حفظ تعادل بین کار و زندگی

3. صداقت، شفافیت و احترام

4. هر روز یادگیری یک مطلب جدید

5. کمک به دیگران بدون توقع

6. ایجاد فرهنگ بهبود مستمر

7. ایجاد هم افزایی از طریق ادغام با تیم مشتری

8. ارتباطات موثر و مداوم

9. مسولیت اجتماعی